Vuokrausehdot 10.2.2022


Vuokraukseen liittyvät erityisehdot

*Asiakkaalla tarkoitetaan kohteen vuokraajaa. Vuokralle antajalla tarkoitetaan kohteen omistajaa ja palveluntarjoajaa.

* Ajoneuvot ovat tankattuja palveluntarjoajan toimesta noudettaessa ja ne palautetaan tankattuna asiakkaan toimesta.
Käytettävä polttoaineen laatu on 98E. Polttoaineet eivät sisälly vuokraushintaan, mahdollisesta tankkauksen lisätarpeesta palautuksen yhteydessä peritään lisämaksu asiakkaalta. Moottorin tarvitsema voiteluöljy sisältyy vuokraushintaan, eikä asiakas saa lisätä ajoneuvoon muuta öljyä kuin vuokralle antajan tarjoamaa luokiteltua XPS E-tec öljyä.

* Ajoneuvojen kuljetukset suoritetaan ainoastaan pakettiautolla tai kuomullisilla perävaunuilla.

* Ajoneuvojen toimitukset mökeille tai eri lähtöpaikkoihin voidaan toteuttaa lisämaksusta erillisellä sopimuksella.

* Ajoneuvojen luovutuspiste sijaitsee Heinävedellä. Luovutuspisteeltä on suora urayhteys ns. siirtymä n. 1km viralliselle kelkkareitille.

* Ajoneuvojen vuokraushinta sisältää aina seuraavat ajovarusteet, kypärä + huppu, ajohaalari tai ajo-asuste housut + takki, ajo kengät.

* Törmäysvahinkojen ja vahinkojen omavastuu asiakkaalle kaikissa ajoneuvoissa ja tapauksissa on 1000,00€. Kaikki ajoneuvot ovat varustettu laajalla vakuutuksella.

* Vuokratun kohteen jälleen vuokraus on tai luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on KIELLETTY.

* Ajoneuvojen käyttö kilpailuissa tai cross radalla on KIELLETTY.

* Minimivaatimus ajoneuvon käyttöön on 15 vuoden ikä ja T-luokan ajokortti.

* Asiakas on täysin vastuussa omasta terveydestään, mahdollisista tapaturmista ja vuokratusta ajoneuvosta käyttäessään ajoneuvoa.

* Asiakas vastaa täysin aiheuttamistaan väärinkäytöksistä tai liikennerikkomuksista.

* Asiakas on velvollinen noudattamaan maastoliikennelakia ja sen määräyksiä liikkuessaan ajoneuvolla.

* Asiakas on velvollinen omalla toiminnallaan käyttäessään ajoneuvoa käyttämään sitä käyttöohjeiden mukaisesti, sekä keskeyttämään ajamisen mm. häiriö- ja vikatilanteessa ajoneuvon informaatiojärjestelmän näin ilmoittaessa.

* Mikäli vuokrattu ajoneuvo pysähtyy reitille ja ajaminen joudutaan keskeyttämään tekniseen vikaan, törmäysvahinkoon tai muusta terveydellisestä syystä johtuen joka aiheuttaa lisäkustannuksia ajoneuvon pois kuljettamisesta tai hinaamisesta. Pääsääntöisesti asiakas vastaa näistä kustannuksista ja jokainen tapaus käsitellään erikseen. Teknisen vian ja siihen johtaneen syyn todentaminen voidaan suorittaa lukemalla ajoneuvon lokitiedot sähköisesti asiakkaan läsnä ollessa.

* Väärinkäytösten ja petoksien ehkäisemiseksi asiakas toimittaa kopion ajokortistaan varauksen yhteydessä palveluntarjoajalle. Palveluntarjoaja tarkastaa asiakkaan (yksityishenkilö tai yritys) tiedot ennen varauksen ja vuokrauksen vahvistamista.

* Varauksen yhteydessä asiakas maksaa varausmaksun ennakkoon ja vuokramaksut vuokratun kohteen luovutus hetkellä paikan päällä vuokrauspisteessä.
Hyväksytyt maksutavat ovat sähköinen tilisiirto ja korttimaksu.

* Vuokrauksen ehto on asiakkaan suostumus siihen, että palveluntarjoaja voi paikantaa vuokratun ajoneuvon sijainnin tai seurata vuokratun ajoneuvon liikkeitä ja sijaintia tarvittaessa.
Asiakas ilmoittaa vuokrauksen yhteydessä sijaintialueen jossa ajoneuvoa käytetään mikäli kyseessä on pidempiaikainen vuokraustapahtuma ja ajoneuvon käyttö tapahtuu muualla kuin palveluntarjoajan toimipisteen alueella.

* Asiakkaan tulee omalla toiminnallaan yhdessä vuokralle antajan kanssa ehkäistä mahdollisia varkaustapauksia toimimalla annettujen ohjeiden mukaan ja ilmoittamalla välittömästi palveluntarjoajalle varkauden tai anastuksen tapahtuessa.Palveluntarjoaja / vuokrattavien kohteiden omistaja
CSN-Services OY
Kangasmäentie 1
79700 Heinävesi